Лингвистика - категорија

разговорен повеќе

разговорна
Вид збор: Придавка
Својствен на обичниот, усниот говор, кој се употребува во разговорот.
Англиски: spoken
Примери:
Во разговорниот јазик.

разнојазичен повеќе

разнојазична
Вид збор: Придавка
Што се состои од луѓе што зборуваат на разни јазици; што звучи на разни јазици.
Англиски: multilingual

регионализам повеќе

мн. регионализми
Вид збор: Именка, машки род
Регионални карактеристични црти во јазикот.
Англиски: regionalism

редунданција повеќе

мн. редунданции
Вид збор: Именка, женски род
повторување информации
Англиски: redundancy

редупликација повеќе

мн. редупликации
Вид збор: Именка, женски род
Во лингвистиката - зборообразување со повторување на основата на зборот.
Англиски: reduplication

редуциран повеќе

редуцираниот
Вид збор: Придавка
Во лингвистиката - кој се јавува како резултат од редукцијата.
Англиски: reduced

рекурзивен повеќе

рекурзивни
Вид збор: Придавка
Користејќи правила за создавање на реченици, што можат да се користат повторно.
Англиски: recursive

реченичен повеќе

реченични
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на реченица.
Примери:
Реченични знаци.

речник повеќе

мн. речници
Вид збор: Именка, машки род
Книга во која се собрани зборови на еден јазик, обично по азбучен ред, со толкување на истиот јазик или со превод на друг јазик.
Англиски: dictionary Албански: fjalor
Сите зборови на еден јазик; зборовите со кои се служи одделен човек, особено писател.
Англиски: vocabulary Албански: fjalоr, fond fjalësh, vokabular

речникарски повеќе

речникарска
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на речникар, лексикографски.
Англиски: lexicographic
Примери:
речникарска работа

речникарство повеќе

Вид збор: Именка, среден род
Дејност на речникар, лексикографија.
Англиски: lexicography

речниче повеќе

Види и: речник (м.)
мн. речничиња
Вид збор: Именка, среден род
мал речник
Англиски: dictionary

речнички повеќе

речничка
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на речник, лексички.
Англиски: lexical

романизам повеќе

романизмот
Вид збор: Именка, машки род
Збор или обрт преземен од романските јазици.

романист повеќе

мн. романисти
Вид збор: Именка, машки род
Специјалист по романистика или студент по романска филологија.
Албански: romanist

романистика повеќе

Вид збор: Именка, женски род
Наука што ги изучува романските јазици и култури; романска филологија.

романистички повеќе

Вид збор: Придавка
Кој се однесува на романист и романистика.

романски повеќе

романска
Вид збор: Придавка
Кој никнал врз основа на староримската култура; сврзан со таа култура.
Англиски: romanic Албански: rumune
Што е во врска со Романија.
Англиски: romanian Албански: rumune

руна повеќе

мн. руни
Вид збор: Именка, женски род
Стари писмени знаци на северните германски племиња, најчесто на Скандинавците.
Англиски: rune
Примери:
Зборот руна е од готско потекло и означува тоа што се крие, што е тајна.

руни повеќе

Вид збор: Именка, множина
Стари писмени знаци на северните германски племиња, најчесто на скандинавците.
Англиски: rune

рунски повеќе

Види и: руни (само мн.)
рунска
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на руни.
Примери:
Рунски натписи.

русизам повеќе

русизмот
Вид збор: Именка, машки род
Збор или израз земен од рускиот јазик.

русист повеќе

мн. русисти
Вид збор: Именка, машки род
Специјалист по русистика.

русистика повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Наука што го изучува рускиот јазик и култура.
а - б - в - г - д - е - ж - з - и - ј - к - л - м - н - о - п - р - с - т - у - ф - х - ц - ш