ла (ср.)

Некои тоа го нарекуваа ослободување. Во Ла Калежѐ со шепот го именуваа окупација.
„Светилка за Ханука“ од Томислав Османли (2008)
Не им е првпат така ла се гледаат и да се разбираат без збор.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)