кабак (м.)

Влеговме во првиот кабак78 и познакомилис79.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)