• искра (им.) надеж (им.)
  • искра (им.) радост (им.)
  • искра (им.) збор (им.)
  • искра (им.) пламен (им.)
  • искра (им.) вулкан (им.)
  • искра (им.) интуиција (им.)
  • искра (им.) лице (им.)
  • искра (им.) огин (им.)
  • искра (им.) фантазирање (им.)