џадија ж.

џадија (ж.)

— Не само да земиш, џадио, токо и да му дадиш некој нишан.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
— Кај вати, мори џадио? — ѝ се обрна на Неда со очигледно задоволство.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Таа му била секретарка или кој знае што лајно таму во Охрид на директорот на некоја фабрика за машински делови. Ама знаеш каква џадија... И сега косата ми станува...
„Продавница за љубопитните“ од Мето Јовановски (2003)