штедилница ж.

штедилница (ж.)

Државата нѐ научи да не работиме, туку да чекаме интерес од по некоја пара што ќе ја клајме во штедилницине“.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)