шавнува несв.

шавнува (несв.)

Уште ми шавнува нивното подзинување и нивното замалено викање: лепче, лепче!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Низ прозорчето што гледа наваму се подава издупчен ќумк и во мигот исфрла клопчиња црн чад. Никој не шавнува од тајфата на Дине.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)
Знаат дека веќе доаѓа времето кога мора да заминат кај својата мајка и својот татко чии кадра одвај и да шавнуваа пред нив.
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)