хуманизира св. и несв.

хуманизира (св. и несв.)

Го избрав театарот. На македонскиот театар му е потребен некој кој со остроумните решенија ќе го хуманизира, ќе го елитизира, ќе го естетизира, ќе го морализира...
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)