тестест (прид.)

Не помина многу време, повторно го виде сплаварот во сонот низ превезот од густа тестеста магла.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)