сеачка ж.

сеачка (ж.)

Кумовата Слама спокојно се протегна преку небото, ѕвездите беа од сеачка торба великодушно расфрлени.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)