сеач м.
сеачка ж.

сеач (м.)

Тоа се тип на луѓе кои најчесто продаваат муда за бубрези или сеачи на магла од кои добро се офајдивме во овој транзиционен период.
„Двоглед“ од Горан Јанкуловски (2011)