питорескност ж.

питорескност (ж.)

Иако очекувал дека ќе биде совладан и исполнет со почитување поради необичноста или питорескноста на тоа дело, тој во него открил сличност со својот спев Херман и Доротеа, како и со англиските романи на Ричардсон.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)