очекори св.

очекори (св.)

Ги пикна во дисаѓите, му се очекори на коњот и си замина.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Наоколу се очекориле кашличави луѓе, ги јавнале печките.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
— Да дојдам, велам, и се очекорувам на седиштето зад него.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Пред да очекориме во туѓо, за кратко запре колоната.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)