очекори св.

очекори (св.)

Ги пикна во дисаѓите, му се очекори на коњот и си замина.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
— Да дојдам, велам, и се очекорувам на седиштето зад него.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Наоколу се очекориле кашличави луѓе, ги јавнале печките.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Пред да очекориме во туѓо, за кратко запре колоната.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)