озвучување ср.

озвучување (ср.)

Од блиската џамија, оџата пееше на микрофон со солидно озвучување, веројатно затоа немаше мажи.
„Ниска латентна револуција“ од Фросина Наумовска (2010)