обружа св.

обружа (св.)

Грчките четници — андартите — не беа голи и боси како „бугарските“; тие дојдоа испроменети во црни фустани, бели ѕиври, со букви на врвовите, а ќостезите на саатите, крстовите што ги носеа на гушите, ѕвечеа од сребро и злато, подресени со лири, обружени со куси синавери, тие изгледаа вистински евзони како на свадба или на гости да тргнале.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Обружани со плева на косата, на веѓите, на носот, на алиштата.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)