обрндави св.

обрндави (св.)

Не само со очите, туку и со носето, со муцето, со обравчињата обрндавени.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)