наводници само мн.
наводен прид.

наводници (само мн.)

Твоите загрижени наводници околу „почитува” се соодветни тука.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)
По потреба на авторитарната „цел” (под наводници, бидејќи целта подразбира некоја историска efficiency, а авторитаризмот е оксиморон кој гласи: биолошко владеење на смртта) можете да бидете ту антифашист, ту фашист, час интернационалист, час националист, час хуманист, час шовен и воен хушкач, час комунист, дури усташа или четник.
„Маргина бр. 36“ (1997)