кауш м.

кауш (м.)

Глигор и Арсо, молчејќи, тргнаа по него. Ги водеше низ сите кауши, фаќаше замрачени места.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
- Триесет грама се доста... - За сите во каушот.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
Во празниот кауш лежеа како фрлени наземи двајца затвореници.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)