кати (несв.)

Се кти ноќта црна! Се ’рти карпа - мрак!
„Бели мугри“ од Кочо Рацин (1939)
Се кати ноќта црна!
„Бели мугри“ од Кочо Рацин (1939)
Некои грчат, ги катат забите и ко со прачки удираат со опашките на земјата, некои само мрзливо прилајуваат, ама и во лаењето се чудат.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Ги поткреваат главите, ги чепатат вилиците, ги катат забите.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
А гледаш: ги кати забите, па му растат ноктите и само чека да згрешиш некаде.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)