истажи св.

истажи (св.)

Па, кога се мртви, дајте им на кутрите мајки нека ги истажат барем.
„Сердарот“ од Григор Прличев (1860)
И го кренавме девојчето, Роса моја. Го однесовме, го запретавме. И седнуваме на гропчето да го поплачеме, да го истажиме.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И после ја натерал да врзе црна шамија и да клекне да го истажи.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Страшна беше неизвесноста. Молчењето. Немаше никого пред кого да се истажи.
„Омраза - длабоко“ од Драгица Најческа (1998)
САМИ никнале... жолто цутат над могилите... Ничкум помоли се и истажи ја болкана... ***
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)
- Богородице Мајчице, научи ме со која душа две умирачки да истажам?...
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)