испати св.

испати (св.)

А уво што бери многу и многу боли, ни рече. Испрепатило чупалето.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)