женин прид.

женин (прид.)

Ама, се рекло: каде што женина рака чеша, друга не!...
„Печалбари“ од Антон Панов (1936)
40. НЕКА Е ЖЕНАТА И КОЗА, НО СО РОГОВИ ЗЛАТНИ та кога ќе те прободе и раната да ти е мила, крвта на таквиот вљубен како вулкан татни и од секој женин убод бликнува со нова сила...
„Куршуми низ времето“ од Љупчо Стојменски (1976)