дигитрон м.

дигитрон (м.)

Да не сакаш дигитрон за олку проста работа!?“
„Клучарчиња“ од Бистрица Миркуловска (1992)
Дигитрончето вели дека по две години први септември ќе си падне в недела.
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)
И насмевка, баш при допирот на ѕвездите - за да можат луѓето долу да пресметуваат на првите дигитрони колку благост збира во една обична насмевка за која се знае дека не се купува на пазар, не се позајмува и не се краде, туку само се подарува.
„Ситночекорка“ од Ристо Лазаров (2012)