арч м.
арчи несв.

арч (м.)

Кога Крсте два дена пред пазарот ѝ кажа оти татко му од десет лири не може да му даде повеќе, таа стана, отиде во земникот и му изнесе дваесет наполеони и пет лири и му ги врза (во едно крпче: — Земи, сторите арч со стрико ти Трајко, та за враќање — бидите живи, со Толето ќе се есапите.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Една неделина, кога Трајко си дојде од пазар, каде што беше пратен од браќа си да продаде јагниња и направи арч за вршење, се собраа сите петина да видат што донесол пазарџијата.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Понекогаш и со толку малку арч болката поминува“.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)
Затоа и настаните низ кои минувам не ги сметам за арч на моето или на нечие туѓо време.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)
Чуму тој безвреден арч кога по алеите пупките расцутуваат?
„Посегање по чудесното“ од Србо Ивановски (2008)