Синоними за 'формација':

формација (ж.)
[ фор-ма-ци-ја ]
види:
Б. Конески
синоними:

колокации: