Синоними за 'стереоскоп':

стереоскоп (м.)
[ сте-ре-о-скоп ]
види:
Б. Конески
синоними: