Синоними за 'стереометриски':

стереометриски (прид.)
[ сте-ре-о-ме-три-ски ]
види:
Б. Конески
синоними: