Синоними за 'степенување':

степенување (ср.)
[ сте-пе-ну-ва-ње ]
види:
Б. Конески
синоними:
градација (ж.)