Синоними за 'стенчување':

стенчување (ср.)
[ сте-нчу-ва-ње ]
види:
Б. Конески
синоними: