Синоними за 'составување':

составување (ср.)
[ со-ста-ву-ва-ње ]
види:
Б. Конески
синоними:

колокации: