Синоними за 'смандорување':

смандорување (ср.)
[ сма-ндо-ру-ва-ње ]
види:
Б. Конески
синоними: