Синоними за 'перверзија':

перверзија (ж.)
[ пер-вер-зи-ја ]
види:
Толковник
Б. Конески
Правописен
синоними:
аберација (ж.), девијација (ж.)
колокации: