Синоними за 'паберкување':

паберкување (ср.)
[ па-бер-ку-ва-ње ]
види:
Б. Конески
синоними: