Синоними за 'диверзификација':

диверзификација (ж.)
[ ди-вер-зи-фи-ка-ци-ја ]
синоними:

колокации: