Синоними за 'деконцентрација':

деконцентрација (ж.)
[ де-ко-нцен-тра-ци-ја ]
види:
Толковник
синоними:
расеаност (ж.)
антоними:
концентрација (ж.)