separate - онтологија

двои повеќе

двојат
Вид збор: Глагол, несвршен
Дели нешто, разделува, изделува од некаде, од нешто.
Албански: ndaj
(се двои) се дели
Албански: ndahet

дели повеќе

делат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Разграничи, разграничува две нешта или едно од друго нешто.
Албански: ndaj, separoj
Разграничи нешто по време и растојание.
Албански: ndaj
(се дели) Се оддалечи, се одвои, се раздели од некого или од нешто.
Албански: ndaj, veçoj
(се дели) Се оддели, се издвои (со имотот) од семејството.
Албански: ndaj
(се дели) Се оддели од нешто, не може да остане во цврст спој.
Албански: ndaj, veçoj

издвои повеќе

издвојат
Вид збор: Глагол, свршен
Двои нешто настрана, одделно од другите, од целината.
Албански: ndaj
(се издвои) Се дели, се двои од целината.
Албански: ndaj

издели повеќе

изделат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели, одвои едно од друго или од некое множество.
Албански: ndaj
(се издели) Се одвои од целина.
Албански: ndahem

излачи повеќе

излачат
Вид збор: Глагол, свршен
изделува, одвојува
Албански: ndaj

кати повеќе

катат
Вид збор: Глагол, несвршен
Одделува, рони зрна од пченка.
Албански: kokërroj
Употреба: Земјоделство

лачи повеќе

лачат
Вид збор: Глагол, несвршен
Одвојува едно од друго.
Албански: ndaj, separon

обособи повеќе

(се) обособат
Вид збор: Глагол, свршен
Се издели од нешто општо како посебен, самостоен дел или целина.

одвои повеќе

одвојат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели, раздели од некого, од некоја целина, заедница.
Албански: ndaj
Оддели, раздели нешто што е споено, цело.
Албански: ndaj
Издели, издвои според нешто од некоја група, целина.
Албански: ndaj, veçoj
(се одвои) Се издвои, се оддели од некого, од некоја целина, остави, напушти.
Албански: ndaj
(се одвои) Се оддели од нешто, остави нешто.
Албански: ndaj

оддели повеќе

одделат
Вид збор: Глагол, свршен
раздели
Албански: përçaj
(се оддели) Се издели од нешто.
Албански: ndan
(се оддели) Направи посебно домаќинство.
Албански: posaçërisht

одлачи повеќе

одлачат
Вид збор: Глагол, свршен
оддели, издели
Албански: ndaj
(се одлачи) се оддели
Албански: ndahem

откачи повеќе

откачат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели, раздвои од некого.
Албански: heq
Употреба: Преносно значење , Разговорно
Оддели, раздвои двајца, тројца, повеќемина еден од друг.
Албански: veçon
Употреба: Преносно значење , Разговорно
(се откачи) Се оддели, се раздвои.
Албански: ndahet
Употреба: Преносно значење , Разговорно

отпадне повеќе

отпаднат
Вид збор: Глагол, свршен
Се оддели од група, од некоја целина.
Албански: veçoj

оттргне повеќе

(се) оттргнат
Вид збор: Глагол, свршен
Прекине врска со некого, се оддалечи, се одвои од некого.
Албански: ndaj, ndërprej

отцепи повеќе

отцепат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели некого од организација, заедница, друштво и cл.
Албански: ndaj, shkëput
Употреба: Преносно значење
(се отцепи) се раздели
Албански: ndahem, shkëputem

подели повеќе

поделат
Вид збор: Глагол, свршен
(се подели) Изврши поделба на нешто, со некого или помеѓу повеќе единки.
Албански: ndaj
(се подели) се раздели, се распредели
Албански: ndaj

подраздели повеќе

Види и: раздели (св.)
подразделат
Вид збор: Глагол, свршен
(се подраздели) Се раздели на помали, поситни делови.
Албански: veçoj

пораздвои повеќе

Види и: раздвои (св.)
пораздвојат
Вид збор: Глагол, свршен
(се пораздвои) Се раздели, се одвои малку.
Албански: ndahem

пораздели повеќе

Види и: раздели (св.)
поразделат
Вид збор: Глагол, свршен
Раздели, подели нешто во некоја мера, во некој степен.
Албански: ndaj
Оддели малку еден од друг, раздвои во некој степен.
Албански: ndaj
(се пораздели) Се раздели, се радвои малку, во некој степен.
Албански: ndaj

предели повеќе

пределат
Вид збор: Глагол, свршен
Прегради, подели со преградување.

преѕида повеќе

преѕидаат
Вид збор: Глагол, свршен
Загради, оддели со ѕид.
Албански: ndaj, separoj
Употреба: Архитектура и градба

разграничи повеќе

разграничат
Вид збор: Глагол, свршен
Точно, јасно оддели една појава од друга.
Албански: ndaj, kufizoj
Употреба: Преносно значење

раздвои повеќе

раздвојат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели еден од друг или едно нешто од друго; раскине брак, разведе сопрузи.
Албански: ndaj
(се раздвои) Престане да е заедно со некого; прекине врски или односи со некого, се разведе.
Албански: ndaj

раздвојува повеќе

Види и: раздвои (св.)
(се) раздвојуваат
Вид збор: Глагол, несвршен
(се) раздвои

раздели повеќе

Види и: дели (св. и несв.)
разделат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели еден од друг или едно нешто од друго; откине еден од друг; раскине брак, разведе.
Албански: veçoj
(се раздели) Земе дел од општ имот, наследство.
Албански: veçohet

раздружи повеќе

раздружат
Вид збор: Глагол, свршен
Прекине политички, економски, деловни и други врски.
(се раздружи) се раздели, се разедини

разедини повеќе

разединат
Вид збор: Глагол, свршен
(се разедини) се раздвои, се раздели
Албански: ndahet

разлачи повеќе

разлачат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели младо животно, цицалче од мајка му.
Албански: ndaj nga thithja
Примери:
Ги разлачи ли јагнињата?
Раздели некого од неговите блиски.
Албански: ndaj
Примери:
И ги разлачија едни од други.

разлепи повеќе

разлепат
Вид збор: Глагол, свршен
Оддели нешто залепено.
Албански: ndaj
Примери:
Одвај го разлепи листот.

размеѓи повеќе

размеѓат
Вид збор: Глагол, свршен
Разграничи, установи меѓи.
Албански: ndaj
Употреба: Книжевен збор , Ретко
(се размеѓи) Установи меѓи меѓу земји, имоти, се раздели.
Албански: ndaj
Употреба: Книжевен збор , Ретко

разортачи повеќе

разортачат
Вид збор: Глагол, свршен
Растури ортаклак.
Албански: prish ortakllëkun, miqësin
Употреба: Економија
Примери:
Таа загуба ги разортачи.
(се разортачи) Излезе од ортаклак.
Албански: lë ortakinë
Употреба: Економија
Примери:
Тогаш дури се разортачивме со него.

разортачува повеќе

Види и: разортачи (св.)
(се) разортачуваат
Вид збор: Глагол, несвршен
(се) разортачи

расече повеќе

расечат
Вид збор: Глагол, свршен
раздвои, раздели

раслои повеќе

раслојат
Вид збор: Глагол, свршен
Раздели, издели на слоеви нешто што е составено од повеќе слоеви.
Албански: ndaj palë-palë
Примери:
Тој ги раслои одделните примероци од овие растенија.
(се раслои) Се раздели по некој суштествен признак.
Албански: ndaj, veçoj
Примери:
Се раслои општеството на класи.

растава повеќе

Види и: растави (св.)
(се) раставаат
Вид збор: Глагол, несвршен
(се) разделува

растави повеќе

(се) растават
Вид збор: Глагол, свршен
(се) раздели
Албански: ndaj

растане повеќе

Види и: стане (св.)
растанат
Вид збор: Глагол, свршен
се раздели, се раздвои
Албански: ndahem

растанува повеќе

Види и: растане (св.)
растануваат
Вид збор: Глагол, несвршен
(се) разделува, се раздвојува
Албански: ndahet

сепарира повеќе

сепарираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Оддели, одделува едно нешто од друго.
Албански: separoj, ndaj
(се сепарира) Се оддели, се одделува од другите; тежнее да биде сам, да работи, живее одделно од другите.
Албански: separoj, ndaj