улавко м.

улавко (м.)

Оти е убавко, убавко е, ата да го најде, ама и улавко е. Токо, какво и да е, туѓо е веќе.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)