минерал м.
минерален прид.

минерал (м.)

- Какви јагниња, бре недоделкан, ми вели еден даскал, тоа е кусок на соли и на минерали.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Зелениот дијамант можеби бил некаков космички истражувац во некаква си мисија, можеби облик на свест кој се појавил како плод на еволуција кај минералите, можеби некаква организирана и свесна заедница на минерали...
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)
Имаме историска шанса да добиеме за изградба стопански гиганти, особено во доменот на експлоатацијата на рудното богатство и драгоцените минерали.
„Патот на јагулите“ од Луан Старова (2000)
Богат е со минерали, метали, неметали, разни видови извори на вода, лековити билки, пештери со живи гасови, можеби и неоткриени руди, видови јаглен и многу други неосознаени состојки кои се негова содржина.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)