мастилен прид.

мастилен (прид.)

Денес тешко би се заколнал дека најпрвин ликот па потоа името Рубина, испишано со мастилен молив на рамката за која можеше да се рече дека е симната од прозорец на стара балканска или еврејска или арапска куќа од која отишле и домашниот призрак.
„Забранета одаја“ од Славко Јаневски (1988)
Влеговме во вода. Езерото е мастилно.
„Омајнина“ од Афродита Николова (2010)