лоцира св. и несв.
лоциран прид.

лоцира (св. и несв.)

Во втората зона, во која ќе бидат лоцирани индустријата и рекреационите површини, ќе живеат 100.000 луѓе а во третата и четвртата зона - 150.000 луѓе.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
И херменеутичката филозофија и когнитивната наука сметаат дека јазикот е лоциран во усогласеното однесување и интерперсоналните односи, а не внатре во „умот“ на секој поединечен човек (Winograd i Flores, 1987).
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Во една кариера обележана со периодично напуштање на успешните техники и методи на работа, со постојани обиди успешно да се обедини формата со значајната содржина и со една лична блескавост која што често се закануваше да го затемни креативното достигнување, не е лесно да се лоцира адекватниот центар на енергија од којшто целата извонредна креативност се ревитализира самата себеси.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Тоа е, можеби, како што тврдеа некои, карактеристична одлика на постмодернизмот, кој себеси се лоцира внатре во една (пост?)апокалиптична визија.
„МАРГИНА бр. 35“ (1997)
Како некакво тотално прочистување, аскеза речиси, при што почисто ќе се лоцираат оние пар ентузијасти („фрикови, особењаци, откачени”) коишто се токму некакви столбови на духовност на оваа инаку моронска социјална градба?
„Маргина бр. 36“ (1997)
Најнадарените меѓу нив, кои би можеле да го претставуваат нуклеусот на незадоволството, едноставно се лоцираат од страна на Полицијата на мислите и се елиминираат.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Првото вдишување на нејзиниот мирис предизвика во него некакво сеќавање што не можеше да го лоцира, но беше силно и вознемирувачко.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Црвените стрелки беа тајни залихи со оружје, сите точно лоцирани и опишани.
„На пат кон Дамаск“ од Елизабета Баковска (2006)
По добиените информации од мисиите, воените планери можеле да ги лоцираат основните жаришта на партизанското движење.
„Македонија низ нишанот на САД и Британија“ од Тодор Чепреганов (2012)