донапие св.

донапие (св.)

Не можат да се донапијат, да се донакажат, - Како сте со трипер?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)