врз (м.)

Во автобусот си седнав врз торбичето, за да сум повисок и подобро да гледам низ прозорецот.
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)
Еразмо беше тивок, молчеше, седејќи како бела скулптура, врз која „староста“ забележително почнала да ги наметнува своите сенки.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)