мухамеданец м.

мухамеданец (м.)

Тие ја намирисаа неговата намера за српското мухамеданско царство, та му припишаа и намера дека тој сака да стане цар на тоа царство, па организираа заговор против него и на 11-X-1579 година тој беше убиен на ѕверски начин.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
За злочин извршен на правоверен мухамеданец, Толе беше веднаш затворен во прилепската апсана.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Туку големиот господар Абдул Меџид, да му е големо името и славата вечна, даде право и на мухамедани и на други да имаат имот.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)
Но, мухамеданските темници се толку темни мразни и омразени што и носталгијата ја губи смислата Во нив на сонцето мислам само по сеќавање.
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)