ѕин

Вид збор: Извик
Ранг: 21620
За подражавање на краткотраен звук со висок тон (обично се повторува повеќе пати со извикот - ѕан); сп. ѕан.
Примери:
Чашите ѕвечат ѕин, ѕин!
Ѕин, ѕан, ѕин, ѕан, поѕвонуваше клопотарецот од овенот.