широк

широки
Вид збор: Придавка
Ранг: 586
1. Што има релативно голема широчина, голем напречен размер.
Англиски: wide Српски: широк Албански: i gjerë Бугарски: широк
Примери:
широк сокак
широка улица
широко чело
широки раменици
широка врата
широки порти
Широк екран (за прикажување филмови).
2. Што е со наведени размери во метри.
Англиски: wide Албански: i gjerë
Примери:
Патот е широк седум метра.
3. Што има големи размери, што зафаќа големо пространство.
Англиски: spacious Албански: i gjerë
Примери:
широко место
(нар. поез.) Да си одиш во поле широко.
Ој, море широко.
4. За облека - што е поголем од мерката; што не е тесен.
Англиски: wide Албански: e gjerë
Примери:
Палтото ти е многу широко.
широк фустан
широки панталони
5. Што опфаќа многу.
Англиски: broad Албански: i gjerë
Употреба: Преносно значење
Примери:
Во широк размер.
широк поим
широка програма
широка обработка
(разг.) Во широката (пошироката) смисла на зборот.
долг и широк (многу опширен)
Долга и широка расправа, дискусија и сл.
Таа е долга и широка (за случка, настан за чие раскажување или извршување е потребно многу време).
6. Што зафаќа многу луѓе, повеќе места.
Англиски: extensive Албански: i gjerë
Употреба: Преносно значење
Примери:
широки познанства, широки врски
широките народни маси
широка организација
Широка мрежа од библиотеки.
Производи за широка потрошувачка.
7. значителен, неограничен
Англиски: considerable Албански: i gjerë, i përhapur
Употреба: Преносно значење
Примери:
широка можност
широк замав
8. Кој не е тесноград, ограничен; кој не гледа на ситници.
Англиски: generous Албански: i gjerë, zemërgjërë
Употреба: Преносно значење
Примери:
широк човек
широко срце
широка душа
(разг.) Има (е со) широка рака.
Живее на широка нога.
9. За самогласка - што се изговара со поголем отвор на устата.
Англиски: wide Албански: e hapur
Употреба: Граматика
Примери:
широко „а“