Бараниот збор не е најден.
Можеби баравте:

отцепи
отцеди
отец