Бараниот збор не е најден.
Можеби баравте англиски збор:

viral
virulent
virgin
virtue