се

Вид збор: Заменка
Ранг: 5
1. Се употребува за образување на повратни, безлични и глаголски форми.
Примери:
Се бричи.
Се мие.
Се стемни.
Ми се јаде.
2. Се употребува за образување на пасивно значење со преодни глаголи.
Примери:
Се гради нова болница.