себеси

Вид збор: Заменка
Ранг: 375
(ген. - акузатив) – себе(си)
Англиски: himself
Примери:
Не се штеди себеси.
Се најде себеси.
Се убил себеси.
Изрази
Работи над себеси - работи на своето усовршување.