отколку

Вид збор: Сврзник
Ранг: 381
1. За поврзување при споредување, со компаратив, при избор на подобра можност.
Англиски: than
Примери:
Повеќе сакам да јадам отколку да готвам.
Повеќе сакам да бидам сама отколку со него да живеам.
2. (отколку што) Да се изрази споредба како подобра можност при изборот со развивање односна функција.
Англиски: than
Примери:
Таа знае повеќе отколку што зборува.
Тој сака повеќе отколку што може.